Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PROMM​

Polityka prywatności PROMM opisuje proces przetwarzania danych dostarczonych lub zebranych za pośrednictwem naszych Serwisów internetowych (www.promm.com.pl, www.notesy-firmowe.com.pl. www.autogd.pl), jak również pozyskanych innymi kanałami (np. kontakt telefoniczny, czy za pośrednictwem maila). Poniżej przedstawiamy jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych, jak je gromadzimy i przechowujemy.

    1. Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Maciej Mleczko PROMM z siedzibą w Krakowie, Chmieleniec 35/31, 30-348 Kraków, NIP: 873-265-06-93, REGON: 122515675.

    2. Skąd mamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe pozyskujemy w następujący sposób:
    a) udostępniasz nam je, gdy korzystasz z naszych usług internetowych, wypełniasz formularz kontaktowy online, korzystasz z naszych produktów i usług lub składasz na nie reklamacje, kontaktujesz się z nami za pośrednictwem jednego z naszych kanałów komunikacji lub odwiedzasz nasze strony internetowe,
    b) od Twojej organizacji, gdy staje się ona naszym potencjalnym klientem lub gdy jest już naszym klientem, a Twoje dane osobowe zostają nam przekazane, aby ułatwić nam kontakt z Twoją organizacją.

    3. Jakie dane gromadzimy i dlaczego?
Dane gromadzone to w szczególności: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP firmy, adres e-mail, nr telefonu, kod pocztowy.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu:
    a) przygotowania oferty,
    b) udzielenia informacji na temat oferowanych przez PROMM produktów, wsparcia technicznego i projektowego,
    c) przesyłania informacji marketingowych (promocyjnych i reklamowych) naszych produktów i usług.
Serwisy internetowe korzystają także z plików cookies. Są one wykorzystywane aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, optymalizować treści dostępne w Serwisach, dostosować je do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również w celach reklamowych i statystycznych.

    4. Co robimy z Twoimi danymi i na jakiej podstawie prawnej?
W przypadku przygotowania projektu i wyceny złożonego zapytania, podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie czynności mających na celu zawarcie umowy na wykonanie projektu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Aby odpowiedzieć na przesłaną przez Ciebie korespondencję, której tematem są produkty, wsparcie techniczne i projektowe, to podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO). Tą samą podstawę prawną mają również gromadzenie i przetwarzanie danych w celach marketingowych (marketing własnych produktów) jak i przetwarzanie danych osobowych w postaci plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowej analizy Twojej aktywności.
W niektórych wypadkach przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dzieje się tak przykładowo przy rozpatrywaniu reklamacji na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczących rękojmi za wady rzeczy i gwarancji jakości oraz przy realizacji obowiązków podatkowych, księgowych i rachunkowych na podstawie przepisów Ustawy o Rachunkowości oraz Ordynacji Podatkowej.

    5. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania danych będzie wymagany lub będzie dozwolony przez prawo.
Na przykład:
    • Dane zebrane w formularzu kontaktowym będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i wyjaśnienie sprawy, jednak nie dłużej niż przez 6 lat od końca roku wypełnienia formularza kontaktowego lub do czasu złożenia sprzeciwu.
    • Dane zebrane dla celów Newslettera będą przetwarzane do czasu, w którym nie wypiszesz się z tej usługi.
Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

    6. Jakie masz prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych?
    a) Prawo dostępu do danych – prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji,
    b) Prawo do sprostowania – prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu,
    c) Prawo do bycia zapomnianym – w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych,
    d) Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
    e) Prawo do przenoszenia – prawo do przekazania danych, będących w naszym posiadaniu innej organizacji,
    f) Prawo do sprzeciwu – prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni,
    g) Prawo wycofania zgody  – w  przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie  zgody, możesz  ją cofnąć w  dowolnym momencie  bez wpływu  na  zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może zostać dokonane w każdej formie, byle do nas dotarło,
    h) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
Możesz korzystać ze swoich praw kontaktując się z nami pisząc bezpośrednio na adres e-mail: admin@autogd.pl

    7. Jak można zapoznać się ze swoimi danymi osobowymi, które są w naszym posiadaniu?
Po złożeniu wniosku poinformujemy Cię, jakie posiadamy informacje na Twój temat oraz jak są one przetwarzane. Można zawnioskować o podanie następujących przykładowych informacji:
    a) tożsamość i dane kontaktowe Administratora,
    b) cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych,
    c) jeżeli przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie lub interesie strony trzeciej – informacje o takim interesie,
    d) kategorie danych osobowych, które są gromadzone, przechowywane oraz przetwarzane,
    e) odbiorca/odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane były/są/ lub będą ujawniane,
    f) przez jaki czas dane będą przetwarzane,
    g) szczegóły dotyczące prawa do poprawienia, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu względem przetwarzania,
    h) informacje o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie,
    i) czy przekazanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym, czy jest to wymóg niezbędny do zawarcia umowy, a także czy istnieje zobowiązanie do przekazania danych osobowych oraz jakie mogą być konsekwencje nieprzekazania takich danych,
    j) źródło danych osobowych, jeżeli nie zostały one uzyskane od osoby, której te dane dotyczą.
Odpowiedzi udzielimy w ciągu 14 dni, ale w niektórych przypadkach możemy potrzebować więcej czasu, o czym poinformujemy odpowiednio wcześnie, tj. przed upływem pierwotnych 14 dni.

    8. Komu udostępniamy Twoje dane?
W związku z realizacją usług dostępnych w Serwisach internetowych przekazujemy pozyskane dane osobowe firmom obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym oraz realizującym dla nas działania marketingowe.
W celu uzyskania odpowiedzi na kierowane zapytanie dotyczące produktów i usług, Twoje dane w szczególnych przypadkach mogą być udostępniane naszym podwykonawcom.
Aby wypełniać nasze obowiązki publicznoprawne, możemy ujawnić Twoje dane właściwym organom publicznym i sądowym, np. organom podatkowym, czy organom wymiaru sprawiedliwości/ścigania, takim jak policja, prokuratura, sądy i organy arbitrażowe, na ich wyraźne i zgodne z prawem żądanie.

    9. Bezpieczeństwo i poufność
Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane w miejscach z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.
Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i w zakresie, w jakim jest to niezbędne.
Podejmujemy również działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

    10. Dane kontaktowe
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: biuro@notesy-firmowe.com.pl. Obecna wersja obowiązuje od 03.03.2021r.